# شکوه

میلادی دیگر

  آسمان اندازه اش بود تاخوبتر نفس بکشد میدانی آزادی پاگرفتن کودک است دلخوشی هایش رامی چیند روی پلک زندگی پیشترازسکوت دست بر می داشتی فریاد می رویید اما ... ادامه مطلب
/ 86 نظر / 26 بازدید